Dzisiaj jest niedziela, 05 grudnia 2021 r.
Imieniny: Krystyna, Sabina, Norbert
Aktualności :: O nas :: Sprawozdania :: Statut :: Kontakt :: Linki
AKTUALNOŚCI
XVII Forum Inicjatyw Oświatowych - 10-11.10.2015, Warszawa
Dodano: 2015-10-04

Zapraszamy

Zapraszamy na XVII Forum Inicjatyw Oświatowych,
które odbędzie się w dniach 10-11 października 2015.

>>> PROGRAM

>>> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Tym razem spotykamy się pod hasłem „Współpracujemy na rzecz oddolnych zmian w oświacie”.  Doświadczenia 25 lat wolności,  prezentowane w wielu miejscach, m.in. rok temu w Sejmie RP na konferencji „Awangarda Edukacji, 25 lat Oświaty niezależnej”, a także oddolna aktywność środowisk edukacyjnych widoczna podczas III Kongresu Polskiej Edukacji (Katowice, 29-30 sierpnia b.r.), pokazały głośno formułowaną potrzebę zmian w edukacji oraz siłę organizacji pozarządowych. Oczywistym stało się, że najbardziej innowacyjne, odpowiadające na rzeczywiste problemy społeczne i bardzo efektywne jest działanie oddolne - rodziców, ekspertów, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz aktywnych obywateli zainteresowanych edukacją. W ich zorganizowaniu się pomagają organizacje pozarządowe. Jednocześnie współpraca organizacji pozarządowych z samorządami terytorialnymi czyni te działania jeszcze bardziej skutecznymi i trwałymi.  

Oddolne działania organizacji pozarządowych i samorządów powinny wesprzeć tworzenie lokalnych polityk edukacyjnych. Te lokalne polityki powinny współtworzyć politykę edukacyjną państwa, która powinna znaleźć wyraz w jasnych, zrozumiałych dokumentach prawnych i systemie finansowania nie prowadzącym do likwidacji szkół czy ubezwłasnowolnienia samorządów. Stanowienie tego prawa powinno być poprzedzone pilotażami, badaniami, ekspertyzami, konsultacjami społecznymi i debatami publicznymi. Jest to długi proces, w którym muszą zaistnieć partnerskie relacje pomiędzy rządzącymi i rządzonymi i który musi być prowadzony w atmosferze obopólnego zaufania, aby doprowadził do powstania dobrego, stabilnego prawa.

Organizujemy XVII Forum przed wyborami parlamentarnymi, aby dać wyraz naszym nadziejom, iż niezależnie od tego, jaka partia będzie tworzyła rząd, będzie współpracowała z organizacjami pozarządowymi i samorządami terytorialnymi dla dobra naszych dzieci i dla przyszłości Rzeczpospolitej.

Chcemy, aby XVII Forum Inicjatyw Oświatowych było początkiem pracy nad przygotowaniem postulatów
i planów wspólnych działań organizacji pozarządowych i samorządów. Przedstawimy je Prezydentowi RP
z prośbą o objęcie ich patronatem, a po wyborach i zaprzysiężeniu posłów VIII kadencji Sejmu RP przedstawimy je Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży wraz z propozycją współpracy. Zwrócimy się też z propozycją współpracy do Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

XVII Forum Inicjatyw Oświatowych składa się z dwóch części.

Pierwsza część obrad będzie poświęcona postulowanym kierunkom zmian i odbędzie się 10 października b.r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP przy ul. Wiejskiej 2/4/6. Do udziału w niej zapraszamy wszystkich zainteresowanych samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, polityków oświatowych, dyrektorów, nauczycieli szkół i przedszkoli, przedstawicieli rad rodziców oraz rodziców.

Druga część, skierowana szczególnie do środowisk wspierających istnienie i rozwój małych wiejskich szkół – lokalnych stowarzyszeń, nauczycieli, rodziców i mieszkańców wsi, poświęcona będzie dyskusjom nad pożądanymi dla edukacji na wsi kierunkami zmian (sobotni wieczór) oraz warsztatom i prezentacjom dostarczającym wiedzę o aktualnych wyzwaniach (niedzielne przedpołudnie). Ta część Forum odbędzie się w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie, ul. Marii Grzegorzewskiej 10.

Zapraszamy na Forum i zapraszamy do współpracy!

Zarząd Federacji Inicjatyw Oświatowych i Zarząd Związku Gmin Wiejskich RP wraz z organizacjami współpracującymi.

 

Powered By RiseNet CMS © 2021
proudwatches.com replica watches breitling replica omega replica omega replica rolex gmt master replica omega replica rolex replica