Dzisiaj jest czwartek, 22 lutego 2024 r.
Imieniny: Marta, Małgorzata, Piotr
Aktualności :: O nas :: Sprawozdania :: Statut :: Kontakt :: Linki

Sprawozdanie za lata 2005-6

 W okresie od października 2005 do 31 grudnia 2006 zrealizowaliśmy szereg działań wynikających z naszych statutowych zadań.  

 1. Włączyliśmy się do organizowanego przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe półroczny konkurs Tryptyk Warszawski, którego finał odbył się w Teatrze Powszechnym 12 grudnia 2005 roku. Zaprezentowano na nim prace uczniów z plastyki, teatru i multimedialne.
  1. Wszystkim uczestnikom Tryptyku przekazaliśmy opracowany i wydany przez nas skrypt: Ortofonia (ćwiczenia warsztatowe z oddychania, rezonansu, dykcyjne i artykulacyjne). Otrzymali go: 700 uczniów z 70 warszawskich szkół podstawowych, gimnazjów i liceów oraz ponad 100 ich nauczycieli, dyrektorów szkół i szkolne biblioteki.
  2. Nauczycielom, których podopieczni osiągnęli sukcesy sfinansowaliśmy 4 roczne prenumeraty miesięcznika Polonistyka oraz 6 rocznych prenumerat miesięcznika Mówią Wieki.
  3. Przekazaliśmy - jako nagrody - 2 nauczycielom oraz 9 bibliotekom podręcznik do prowadzenia nowatorskiego kursu do nauki słuchania muzyki poważnej (Muzyka klasyczna. Nowy sposób słuchania, z nagraniami na CD) - jako nagrody 2 nauczycielom oraz uzupełnienie księgozbioru do 9 bibliotek.
  4. Namówiliśmy Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych do ufundowania i przeprowadzenia dla 32 uczniów warsztatów z najnowszych technik informatycznych.
 2. Podpisaliśmy umowę na stałą współpracę z 21 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Jerzego Grotowskiego i wspieramy finansowo prowadzony eksperyment edukacyjny w nauczaniu humanistyki i tzw. edukacji dla twórczości. Zgodnie z darowiznami celowymi wpłacanymi na nasze konto przez środowisko społeczne tej placówki, dofinansowujemy:
  1. naukę języków obcych umożliwiając zmniejszenie uczniów w grupach i podział ich wg stopnia zaawansowania,
  2. prowadzenie wyrównawczych zajęć z języka angielskiego - pomoc uczniom mającym trudności językowe,
  3. organizowanie zajęć prezentujących kulturę hiszpańską,
  4. fundusz stypendialny dla najlepszych uczniów (średnia od 4,00, zach. bdb): w roku szkolnym 2005/06 przyznano 47 trymestralnych stypendiów za dobrą naukę, na łączną kwotę - 21200 zł; 2006/07 przyznano za dwa trymestry 45 stypendiów - 20950 zł.
  5. organizowanie edukacji pozalekcyjnej w formie wyjazdowych obozów naukowych
  6. organizowanie edukacji pozalekcyjnej w formie międzyszkolnych kół zainteresowań
 3. Podpisaliśmy umowę na współpracę z niepubliczną placówką oświatową Akademia Sztuki i Kultury. Zakupiliśmy i przekazaliśmy do jej specjalistycznej biblioteki artystycznej: Wielką Encyklopedię Powszechną PWN, roczne prenumeraty Spotkanie z Zabytkami i dwuletnią prenumeratę Galeria sztuki. Dofinansowaliśmy przekształcenie dotychczasowej strony www na wortal internetowy www.akademia-kultury.edu.pl. Współorganizujemy warsztaty humanistyczno-filmowe, teatralne i w planach - studium dziennikarskie dla licealistów.
 4. Opracowaliśmy i wydaliśmy 2000 egz. skryptu Ortofonia (ćwiczenia warsztatowe z oddychania, rezonansu, dykcyjne i artykulacyjne) i bezpłatnie przekazujemy go uczniom i nauczycielom.
 5. W kwietniu 2006 byliśmy współorganizatorem przeglądu filmów licealistów i studentów pierwszych lat łódzkiej szkoły filmowej. Opłaciliśmy wynajęcie Sali Kina Muranów.
 6. W czerwcu odbyła się impreza artystyczna uczniów szkół licealnych i muzycznych. Wynajęliśmy salę w Muzeum Niepodległości i sfinansowaliśmy strojenie fortepianu.
 7. Włączyliśmy się do współorganizacji Warszawskiego Forum Oświatowego , które realizuje debaty na temat oświaty i wychowania. Po czteroletniej przerwie odbyło się sześć debat. Wypracowane tam uwagi stały się obecnie podstawą programu oświatowego nowych władz Warszawy. Podjęliśmy się zadania opracowania, założenia, aktualizacji i finansowania strony internetowej www.warszawskieforumoswiatowe.pl.
 8. Podjęliśmy się częściowego dofinansowywania wakacyjnych a zwłaszcza śródrocznych warsztatowych zajęć i wyjazdów artystyczno-naukowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Część zajęć realizujemy we współpracy z Akademią Sztuki i Kultury.
  1. "Wakacyjne Warsztaty Artystyczne" (malarstwo, rzeźba, fotografia, teatr, film, historia sztuki) w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.
  2. "Wyprawy naukowe młodych historyków sztuki".
  3. "Warsztaty teatralne" - w formie międzyszkolnego koła zainteresowań.
  4. "Warsztaty humanistyczno-filmowe" - w formie międzyszkolnego koła zainteresowań.
  5. "Studium dziennikarskie dla licealistów" - w formie międzyszkolnego koła zainteresowań (w przygotowaniu - zakup pomocy dydaktycznych i kompletowanie kadry).
  Jest to pięć cykli programowych: Z tego programu zrealizowaliśmy i realizujemy:
  1. w lutym 2006 odbył się w Białce Tatrzańskiej obóz naukowy "Kultura antyczna". Uczestniczyło 30 uczniów ze szkół warszawskich. Opłaciliśmy miejsca w ośrodku wypoczynkowym.
    
  2. w sierpniu 2006 odbyły się warsztaty w Kazimierzu Dolnym (malarstwo, rzeźba ceramiczna, fotografia, historia sztuki). Uczestniczyło 12 uczniów ze szkół warszawskich. Opłaciliśmy wynajęcie miejsc w schronisku młodzieżowym.
    
  3. 16-19 września 2006 odbyła się "Wyprawa naukowa młodych historyków sztuki" na Śląsk. Trzydziestu jeden uczniów liceów Warszawy wzajemnie oprowadzało się po zabytkach i muzeach tego regionu a zwłaszcza Wrocławia. Uczestniczyli także w warsztatach teatralnych, specjalnie dla nich prowadzonych przez Ośrodek Jerzego Grotowskiego. Opłaciliśmy transport autokarowy.
    
  4. w październiku 2006 odbyła się "Wyprawa naukowa młodych historyków sztuki" do Krakowa. Dwudziestu uczniów liceów Warszawy wzajemnie oprowadzało się po zabytkach i muzeach. Opłaciliśmy wynajęcie miejsc w schronisku młodzieżowym.
    
  5. od października 2006 odbywają się cotygodniowe zajęcia kół: humanistyczno-filmowego i warsztaty teatralne. Umożliwiamy wynajęcie pomieszczeń na zajęcia.
    
 9. W październiku 2006 przeprowadziliśmy bezpłatnie warsztat szkoleniowy dla nauczycieli placówek oświatowych gminy Bolimów k/ Skierniewic (przedszkole, podstawówka, gimnazjum, liceum, szkoła ekonomiczna). Był to warsztat z "Higieny i emisji głosu" i uczestniczyło w nim 32 nauczycieli.
 10. Dofinansowaliśmy częściowo budowę grobowca Janusza Mirczewskiego (pedagoga, aktora i reżysera), który był dla swoich uczniów wielu warszawskich szkół niekwestionowanym autorytetem jako nauczyciel retoryki i wymagający wychowawca. Z wnioskiem wystąpili jego wychowankowie.
 11. Opracowaliśmy i wydaliśmy ścienne kalendarze szkolne 2006 i 2007 (uwzględniające roczny rytm pracy szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego). Ich forma, tzw. planer, umożliwia uczniom nanoszenie terminów zajęć, sprawdzianów itp. Kalendarze przekazujemy bezpłatnie uczniom i dyrektorom szkół.

  W tym okresie: październik 2005 - 31 grudzień 2006 roku na nasze konto wpłynęło 173 664,77 zł, z których: na realizację statutowych zadań wyszczególnionych powyżej wydaliśmy 151 008,77 zł, na koszty administracyjno-organizacyjne (wyposażenie, materiały biurowe, ksero, telefon, strona internetowa, bank, księgowość; nie było kosztów osobowych) 6896,24 zł, na koncie pozostała kwota 15759,76 zł.
Powered By RiseNet CMS © 2024
proudwatches.com replica watches breitling replica Replica Uhren Deutschland kopior klockor omega replica rolex replica