Dzisiaj jest czwartek, 22 lutego 2024 r.
Imieniny: Marta, Małgorzata, Piotr
Aktualności :: O nas :: Sprawozdania :: Statut :: Kontakt :: Linki

Sprawozdanie merytoryczne 2008

W okresie 1 stycznia do 31 grudnia 2008 Społeczny Fundusz Stypendialny zrealizował szereg działań wynikających ze statutowych zadań. Szczególnie wspieraliśmy ludzi aktywnych, a zwłaszcza młodzież.
  1. Od lutego 2008 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. W związku z tym prowadziliśmy kampanię uzyskania dotacji w ramach programu 1% dla OPP. Współpracowaliśmy w tym zakresie m.in. ze Stowarzyszeniem Sztuka-Edukacja-Promocja, 21 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Jerzego Grotowskiego, Akademią Sztuki i Kultury, Warszawskim Forum Oświatowym.
  2. Współpracując ze Stowarzyszeniem Sztuka-Edukacja-Promocja zrealizowaliśmy konkurs stypendialny: Rozwinąć skrzydła - program stypendialny dla uczniów i słuchaczy. Wspólna kapituła przyznała 46 stypendiów dla młodzieży szczególnie uzdolnionej w dziedzinach naukowych. Stowarzyszenie, przyznało stypendia 19 gimnazjalistom i 12 licealistom (w ramach dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego). Nasz Fundusz przyznał stypendia 20 studentom.
  3. W tym roku Fundusz uzyskał pierwszą dotację przeznaczoną dla organizacji pozarządowej. Zrealizowaliśmy program Zabytki śródmieścia nie mają dla mnie tajemnic, korzystając z dotacji miasta st. Warszawy, dzielnicy Śródmieście. Dziesiątka uczniów warszawskich liceów przyjęła rolę przewodników i oprowadzała swoich rówieśników po wybranych zabytkach śródmieścia Warszawy. Drugim bardzo ważnym doświadczeniem w ramach tego programu było filmowe dokumentowanie przebiegu oprowadzania. Uczniowie 21 SLO uczyli się pracy z kamerą i rejestrowania wydarzenia na żywo. W wyniku tego powstał kilkunastominutowy film dokumentalno-edukacyjny.
  4. Podjęliśmy się pierwszej akcji charytatywnej. O pomoc zwróciła się matka samotnie wychowująca trójkę dzieci, której spłonął dom i jej firma, w wyniku kryzysu, znajduje się na skraju bankructwa. Uzyskaliśmy dla niej dotacje celowe w wysokości paru tysięcy złotych. Liczymy także na wpływy z 1%.
  5. Realizujemy stałą współpracę z 21 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Jerzego Grotowskiego i wspieramy finansowo prowadzony eksperyment edukacyjny w nauczaniu humanistyki i tzw. edukacji dla twórczości. Zgodnie z darowiznami celowymi wpłacanymi na nasze konto przez środowisko społeczne tej placówki, dofinansowujemy:
a)      naukę języków obcych umożliwiając zmniejszenie uczniów w grupach i podział ich wg stopnia zaawansowania,
b)      prowadzenie wyrównawczych zajęć z języka angielskiego - pomoc uczniom mającym trudności językowe,
c)      fundusz stypendialny dla najlepszych uczniów: w roku szkolnym 2007-8
d)      organizowanie edukacji pozalekcyjnej w formie wyjazdowych obozów naukowych,   
e)      organizowanie edukacji pozalekcyjnej w formie międzyszkolnych kół zainteresowań. 
6.       Kontynuujemy współpracę z niepubliczną placówką oświatową Akademia Sztuki i Kultury. Zakupiliśmy i przekazaliśmy do jej specjalistycznej biblioteki artystycznej: roczną prenumeratę Spotkanie z Zabytkami. Dofinansowaliśmy przekształcenie dotychczasowej strony www na wortal internetowy www.akademia-kultury.edu.pl.
7.       Wspomagamy program promocji edukacji retorycznej w Polsce. Sfinansowaliśmy powstanie nowego serwisu internetowego www.retoryka.pl . Ma on charakter strony interaktywnej, gdzie zamieszczamy prace specjalistów i informacje o edukacji retorycznej w Polsce.
8.       Opracowaliśmy i wydaliśmy 800 egz. skryptu Ortofonia (ćwiczenia warsztatowe z oddychania, rezonansu, dykcyjne i artykulacyjne) i bezpłatnie przekazujemy go uczniom i nauczycielom.
9.       Kontynuujemy współpracę z Warszawskim Forum Oświatowym, które realizuje debaty na temat oświaty i wychowania. Wypracowane tam uwagi stały się obecnie podstawą programu oświatowego nowych władz Warszawy. Założoną i opracowaną przez nas 2006 roku stronę internetowej www.warszawskieforumoswiatowe.pl stale aktualizujemy i finansujemy.
10.   Podjęliśmy się częściowego dofinansowywania wakacyjnych a zwłaszcza śródrocznych warsztatowych zajęć i wyjazdów artystyczno-naukowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Część zajęć realizujemy we współpracy z Akademią Sztuki i Kultury. Jest to pięć cykli programowych:
a) ”Wakacyjne Warsztaty Artystyczne” (malarstwo, rzeźba, fotografia, teatr, film, historia sztuki) w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.
b) „Wyprawy naukowe młodych historyków sztuki”.
c) „Warsztaty teatralne” – w formie międzyszkolnego koła zainteresowań.
d) „Warsztaty humanistyczno-filmowe” – w formie międzyszkolnego DKF-u.
e) Międzyszkolne Koło Retoryków.
11.   Co roku (od 2006) wydajemy opracowany przez nas ścienny szkolny kalendarz. Uwzględnia on roczny rytm pracy szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego. Ich forma, tzw. planer, umożliwia uczniom nanoszenie terminów zajęć, sprawdzianów itp. Kalendarze przekazujemy bezpłatnie uczniom i dyrektorom szkół.
Rada Funduszu
Włodzimierz Taboryski                                     …………………………
Wojciech Antosik                                             …………………………
Barbara Taboryska                                          …………………………
Janusz Zaporowski                                           …………………………
Warszawa, 30 czerwca 2009 r.

>>>Bilans 2008

>>>Rachunek wyników 2008

Powered By RiseNet CMS © 2024
proudwatches.com replica watches breitling replica Replica Uhren Deutschland kopior klockor omega replica rolex replica