Dzisiaj jest czwartek, 22 lutego 2024 r.
Imieniny: Marta, Małgorzata, Piotr
Aktualności :: O nas :: Sprawozdania :: Statut :: Kontakt :: Linki

 

Sprawozdanie merytoryczne 2010

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 Społeczny Fundusz Stypendialny zrealizował szereg działań wynikających ze statutowych zadań.
  1. Od lutego 2008 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. W związku z tym prowadziliśmy kampanię uzyskania dotacji w ramach programu 1% dla OPP. Współpracowaliśmy w tym zakresie m.in. ze Stowarzyszeniem Sztuka-Edukacja-Promocja, 21 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Jerzego Grotowskiego, Akademią Sztuki i Kultury, Warszawskim Forum Oświatowym, Agencją Artystyczną Dziesięciu Muz, Towarzystwem Oświaty Niepublicznej. Uzyskaliśmy darowizny w wysokości 6613,50 zł, które wydalismy na >>>>.
2.       Rozpoczęliśmy przygotowania do zorganizowania w Warszawie a następnie w całej Polsce działania wspierające szkolną i pozaszkolną edukację. Programowi temu nadaliśmy nazwę Festiwal Na Rzecz Edukacji. Festiwal uzyskał patronat Ministra Edukacji Narodowej.
3.       Prologiem Festiwalu był 1. Piknik Absolwentów, który odbył się 18 września 2010 roku, na Polu Mokotowskim. Celem było spowodować spotkanie absolwenci wszystkich roczników szkół średnich aglomeracji warszawskiej. Niestety więcej było uczniów szkól ponadgimnazjalnych niż absolwentów. Patronat nad Piknikiem przyjęła Prezydent m. st. Warszawy.  
4.       Na realizację takiego programu zbieramy fundusze, darowizny rzeczowe i liczymy na pomoc wolontariuszy. Uzyskaliśmy zgodę na zbiórkę publiczną na terenie Warszawy do 30 czerwca 2011 r.
5.       Założyliśmy nowy portal www.narzecz.edu.pl, który służy realizacji tego programu. Z naszym programem chcemy dotrzeć do młodych ludzi, którzy pracują nad swoim rozwojem i do tych, którzy chcą zmienić swoje. dotychczasowe życie i niezbyt sobie z tym radzą. Szukamy ich w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w domach rodzinnych, domach dziecka i w rodzinach zastępczych, i na wagarach. Pracujemy nad stworzeniem system praktycznej pomocy. Tym zdolnym chcemy umożliwić szybszy i efektywniejszy rozwój, a tym zagubionym - dać szansę wyrwania się z wykluczonych środowisk społecznych, wkroczenia na ścieżki rozwoju. Zależy nam na tym, aby nasi podopieczni znaleźli swoje środowiska, bo one są fundamentem rozwoju kreatywnej osobowości. Będziemy tworzyć i wspierać finansowo i rzeczowo sprawdzone środowiska działające na gruncie edukacji, kultury, sportu i aktywności społecznej. Zainwestujemy w te miejsca, gdzie będzie realizowany nasz program. Będziemy zaopatrywać w pomoce dydaktyczne, wyposażenie programowe a może i dofinansujemy remont. To pomoże nam utworzyć sieć aktywnych i wzorcowych szkolnych oraz pozaszkolnych kół zainteresowań, zespołów sportowych, świetlic, placówek oświaty, kultury, drużyn harcerskich, poradni psychologicznych, organizacji pozarządowych, parafii, wyższych uczelni, portali edukacyjnych i społecznościowych itd. Chcemy przywrócić dzieciom i młodzieży idee autorytetów. Szukać ich będziemy w każdym środowisku, także wśród nich samych. Właśnie na autorytetach chcemy oprzeć naszą działalność.
a)      Pomożemy wielu uczniom nadrobić szkolne zaległości, organizując korepetycje umożliwiające nadrobienie śródrocznych zaległości, zdać egzaminy poprawkowe z matury czy na koniec roku. Będziemy uczyć ich technik studiowania czy organizacji nauki a nawet relaksu. Będziemy uczyć ich technik studiowania i organizacji nauki a nawet relaksu.
b)      Będziemy organizować różnorodne weekendowe czy wyjazdowe szkoły realizujące programy z wybranej dziedziny nauki, sztuki, życia społecznego. Zapraszać będziemy najlepszych uczniów z różnych szkół i uczyć ich będą najlepsi specjaliści z tych dziedzin. Będziemy organizować wycieczki naukowe, warsztaty artystyczne. Chcemy stworzyć regionalne centra umożliwiające prowadzanie zajęć na najwyższym poziomie merytorycznym oraz zapewniające przyzwoite warunki socjalne.
c)      Olbrzymia rolę pełnić będzie u nas Internet. Stworzymy centrum e-learningu, które umożliwi realizację przeprowadzania interaktywnych lekcji, zajęć kół pozalekcyjnych a zwłaszcza korepetycji na odległość. Będzie to szczególnie potrzebne dla osób niepełnosprawnych, czy innych – też mających trudności z dojeżdżaniem na zajęcia. Będziemy, więc potrzebowali siedziby oraz fundusze na serwery, programy e-learningowe, sprzęt informatyczny, obsługę techniczną oraz na wyposażenie pracowni do przeprowadzania zajęć.
d)      Będziemy zaopatrywać wielu podopiecznych w rzeczy umożliwiające im realizację indywidualnych zadań edukacyjnych, uczestnictwa w życiu kulturalnym, społecznym, zaspokajające potrzeby bytowe. Zamiast stypendiów kupimy lub zdobędziemy od sponsorów: pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, instrumenty muzyczny, materiały plastyczne, komputer z łączem internetowym, fachową literaturę, dofinansowanie obozu naukowego czy sportowego, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia a nawet ubrania.
e)      Szczególnie zależy nam na stworzeniu systemu wyławiania naukowych talentów i pilotowania ich rozwoju. W Polsce taki system nie istnieje. Trzeba połączyć wyniki egzaminów zewnętrznych, konkursów z różnych dziedzin oraz olimpiad przedmiotowych. Finaliści i laureaci powinni zyskać szerokie wsparcie.
f)       Wpisujemy się w lobby na rzecz zmian systemu edukacji i nauki umożliwiającego „Edukację dla każdego”.
  1. Realizujemy stałą współpracę z 21 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Jerzego Grotowskiego i wspieramy finansowo prowadzony eksperyment edukacyjny w nauczaniu humanistyki i tzw. edukacji dla twórczości. Zgodnie z darowiznami celowymi wpłacanymi na nasze konto przez środowisko społeczne tej placówki, dofinansowujemy:
a)      naukę języków obcych umożliwiając zmniejszenie uczniów w grupach i podział ich wg stopnia zaawansowania,
b)      prowadzenie wyrównawczych zajęć z języka angielskiego - pomoc uczniom mającym trudności językowe,
c)      fundusz stypendialny dla najlepszych uczniów w roku szkolnym 2009-10
d)      organizowanie edukacji pozalekcyjnej w formie wyjazdowych obozów naukowych,   
e)      organizowanie edukacji pozalekcyjnej w formie międzyszkolnych kół zainteresowań. 
4.       Kontynuujemy współpracę z niepubliczną placówką oświatową Akademia Sztuki i Kultury. Zakupiliśmy i przekazaliśmy do jej specjalistycznej biblioteki artystycznej: roczną prenumeratę Spotkanie z Zabytkami. Dofinansowaliśmy wzbogacanie dotychczasowej strony www na wortal internetowy www.akademia-kultury.edu.pl.
5.       Wspomagamy program promocji edukacji retorycznej w Polsce. Sfinansowaliśmy (2008) powstanie nowego serwisu internetowego www.retoryka.pl , który sukcesywnie rozbudowujemy, aby uzyskał właściwości strony interaktywnej, gdzie zamieszczamy prace specjalistów i informacje o edukacji retorycznej w Polsce. Wydaliśmy 400 egz. skryptu Ortofonia (ćwiczenia warsztatowe z oddychania, rezonansu, dykcyjne i artykulacyjne) i bezpłatnie przekazujemy go uczniom i nauczycielom.
6.       Kontynuujemy współpracę z Warszawskim Forum Oświatowym, które realizuje debaty na temat oświaty i wychowania. Wypracowane tam uwagi stały się obecnie podstawą programu oświatowego nowych władz Warszawy. Założoną przez nas w 2006 roku stronę internetową www.warszawskieforumoswiatowe.pl stale aktualizujemy (we współpracy ze Stowarzyszeniem Sztuka-Edukacja-Promocja) i finansujemy.
7.       Założyliśmy portal internetowy www.oswiataniepubliczna.pl, który powstał z inspiracji Klubu Dyrektorów Szkół Niepublicznych Warszawy i stał się tymczasową stroną założonego Towarzystwa Oświaty Niepublicznej. Portal zawierać będzie bazę wszystkich placówek niepublicznych w Polsce (obecnie wpisanych jest około 5700 placówek – przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych oraz kształcenia ustawicznego). Zamieszczane aktualności informują o działaniach programowych środowisk oświaty niepublicznej i organizacji pozarządowych. Strona zawiera również publikacje o oświacie niepublicznej.
8.       Podjęliśmy się częściowego dofinansowywania wakacyjnych a zwłaszcza śródrocznych warsztatowych zajęć i wyjazdów artystyczno-naukowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Część zajęć realizujemy we współpracy z Akademią Sztuki i Kultury. Jest to pięć cykli programowych:
a) ”Wakacyjne Warsztaty Artystyczne – Lato poza miastem” (malarstwo, rzeźba, fotografia, teatr, historia sztuki) Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.  
b) „Wyprawy naukowe młodych historyków sztuki”.
c) „Filozofia” – w formie międzyszkolnego koła zainteresowań.
d) „Warsztaty humanistyczno-filmowe” – w formie międzyszkolnego DKF-u.
11.   Co roku (od 2006) wydajemy opracowany przez nas ścienny szkolny kalendarz. Uwzględnia on roczny rytm pracy szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego. Ich forma, tzw. planer, umożliwia użytkownikom nanoszenie terminów zajęć, sprawdzianów itp. Kalendarze przekazujemy bezpłatnie uczniom i dyrektorom szkół.
BILANS ZA >>>ROK BUDŻETOWY 2010 R.
RACHUNEK >>>WYNIKÓW ZA 2010 R.
Powered By RiseNet CMS © 2024
proudwatches.com replica watches breitling replica Replica Uhren Deutschland kopior klockor omega replica rolex replica