Dzisiaj jest czwartek, 22 lutego 2024 r.
Imieniny: Marta, Małgorzata, Piotr
Aktualności :: O nas :: Sprawozdania :: Statut :: Kontakt :: Linki

 Sprawozdanie merytoryczne 2011

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 Społeczny Fundusz Stypendialny zrealizował szereg działań wynikających ze statutowych zadań.
1.      Realizowaliśmy program Festiwalu Na Rzecz Edukacji, który uzyskał w 2010 r. patronat Ministra Edukacji   .
2.      Z naszym programem zaczęliśmy docierać do młodych ludzi, którzy pracują nad swoim rozwojem i do tych, którzy chcą zmienić swoje. dotychczasowe życie i niezbyt sobie z tym radzą. Szukamy ich w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w domach rodzinnych, domach dziecka i w rodzinach zastępczych, i na wagarach. Pracujemy nad stworzeniem system praktycznej pomocy. Tym zdolnym chcemy umożliwić szybszy i efektywniejszy rozwój, a tym zagubionym - dać szansę wyrwania się z wykluczonych środowisk społecznych, wkroczenia na ścieżki rozwoju. Zależy nam na tym, aby nasi podopieczni znaleźli swoje środowiska, bo one są fundamentem rozwoju kreatywnej osobowości. Będziemy tworzyć i wspierać finansowo i rzeczowo sprawdzone środowiska działające na gruncie edukacji, kultury, sportu i aktywności społecznej. Zainwestujemy w te miejsca, gdzie będzie realizowany nasz program. Będziemy zaopatrywać w pomoce dydaktyczne, wyposażenie programowe a może i dofinansujemy remont. To pomoże nam utworzyć sieć aktywnych i wzorcowych szkolnych oraz pozaszkolnych kół zainteresowań, zespołów sportowych, świetlic, placówek oświaty, kultury, drużyn harcerskich, poradni psychologicznych, organizacji pozarządowych, parafii, wyższych uczelni, portali edukacyjnych i społecznościowych itd. Chcemy przywrócić dzieciom i młodzieży idee autorytetów. Szukać ich będziemy w każdym środowisku, także wśród nich samych. Właśnie na autorytetach chcemy oprzeć naszą działalność.
a)      Pomożemy wielu uczniom nadrobić szkolne zaległości, organizując korepetycje umożliwiające nadrobienie śródrocznych zaległości, zdać egzaminy poprawkowe z matury czy na koniec roku. Będziemy uczyć ich technik studiowania czy organizacji nauki a nawet relaksu. Będziemy uczyć ich technik studiowania i organizacji nauki a nawet relaksu. Współpracujemy przy kursach dla maturzystów i gimnazjalistów realizowanych przez Akademię Sztuki i Kultury.
b)      Będziemy organizować różnorodne weekendowe czy wyjazdowe szkoły realizujące programy z wybranej dziedziny nauki, sztuki, życia społecznego. Zapraszać będziemy najlepszych uczniów z różnych szkół i uczyć ich będą najlepsi specjaliści z tych dziedzin. Będziemy organizować wycieczki naukowe, warsztaty artystyczne. Chcemy stworzyć regionalne centra umożliwiające prowadzanie zajęć na najwyższym poziomie merytorycznym oraz zapewniające przyzwoite warunki socjalne.
c)      Olbrzymia rolę pełnić będzie u nas Internet. Stworzymy centrum e-learningu, które umożliwi realizację przeprowadzania interaktywnych lekcji, zajęć kół pozalekcyjnych a zwłaszcza korepetycji na odległość. Będzie to szczególnie potrzebne dla osób niepełnosprawnych, czy innych – też mających trudności z dojeżdżaniem na zajęcia. Będziemy, więc potrzebowali siedziby oraz fundusze na serwery, programy e-learningowe, sprzęt informatyczny, obsługę techniczną oraz na wyposażenie pracowni do przeprowadzania zajęć.
d)      Będziemy zaopatrywać wielu podopiecznych w rzeczy umożliwiające im realizację indywidualnych zadań edukacyjnych, uczestnictwa w życiu kulturalnym, społecznym, zaspokajające potrzeby bytowe. Zamiast stypendiów kupimy lub zdobędziemy od sponsorów: pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, instrumenty muzyczny, materiały plastyczne, komputer z łączem internetowym, fachową literaturę, dofinansowanie obozu naukowego czy sportowego, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia a nawet ubrania.
e)      Szczególnie zależy nam na stworzeniu systemu wyławiania naukowych talentów i pilotowania ich rozwoju. W Polsce taki system nie istnieje. Trzeba połączyć wyniki egzaminów zewnętrznych, konkursów z różnych dziedzin oraz olimpiad przedmiotowych. Finaliści i laureaci powinni zyskać szerokie wsparcie.
f)       Wpisujemy się w lobby na rzecz zmian systemu edukacji i nauki umożliwiającego „Edukację nie dla wszystkich, lecz dla każdego”.
3.      Założony w 2010 r. nowy nasz portal www.narzecz.edu.pl w ogólnopolskim konkursie został uznany za najlepsza stronę w Polsce w kategorii organizacji Non Profit - tytuł laureata przyznany przez profesjonalną kapitułę i wyróżnienie od internautów.
4.      Na realizację programu Festiwalu zbieraliśmy fundusze, darowizny rzeczowe. Uzyskaliśmy zgodę na zbiórkę publiczną na terenie Warszawy (18.09.2010 – 30.06.2011 r.), przyniosła wartość finansów i darów rzeczowych 15294,89 zł.
  1. W ramach kontynuacji i rozwijania programu Festiwal Na Rzecz Edukacji, nawiązaliśmy współpracę z programem MŁODY WOLONTARIUSZ - zadanie publiczne w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  - Promocja wolontariatu młodzieży wśród organizacji pozarządowych.
  2. Celem głównym projektu jest zwiększenie działań wolontariuszy wśród uczniów klas 2 szkół ponadgimnazjalnych (z terenu Warszawy), poprzez realizację projektów na rzecz adresatów działań prowadzonych przez organizację pozarządowe oraz zwiększenie wiedzy przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat możliwości wykorzystania usług wolontaryjnych.
  3. Z realizacją programu MŁODY WOLONTARIUSZ związana była zbiórka publiczna (23.11 – 23.12.2011 r.). Jej głównym celem była edukacja wolontariuszy, którzy w przyszłości chcieliby taką zbiórkę zorganizować. Zbiórka przyniosła wpływy finansowe i darów rzeczowych o szacunkowej wartości 2098,14 zł. Pieniądze i dary rzeczowe zostały przekazane do Domu Terapii I Readaptacji Społecznej w Janowie koło Pomiechówka, prowadzonego przez Stowarzyszenie Antidotum. Wolontariusze, którzy wzięli udział w naszej zbiórce, byli uczniami:
·         21 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jerzego Grotowskiego, Al. Jana Pawła II 36c, Warszawa, www.21slo.edu.pl   
·         Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów, ul. Marcina Kasprzaka 1/3, Warszawa, www.gim46.pl
·         Społecznego Gimnazjum, ul. P.O.W 10, Pruszków, www.slo23.edu.pl
·         Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego, ul. Samuela Lindego 20, Warszawa, www.kusy.edu.pl
·         Zespołu Szkół nr. 51 im. Ignacego Domeyki, ul. Leopolda Staffa 3/5, Warszawa, www.domeyko.edu.pl
  1. W ramach programu MŁODY WOLONTARIUSZ wraz ze Stowarzyszeniem Sztuka-Edukacja-Promocja oraz Akademią Sztuki i Kultury realizowaliśmy projekt  "Gimnazjalista z pasją". Wolontariusze z Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów mieli zrealizować filmy dokumentalne w formie wywiadów z warszawskimi gimnazjalistami, którzy mają swoje pasje. Został zrealizowany materiał do jednego filmu. Film nie został zrealizowany, gdyż nie wszyscy rodzice wyrazili zgodę na udostępnienie wizerunku dziecka.
  2. Realizujemy stałą współpracę z 21 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Jerzego Grotowskiego i wspieramy finansowo prowadzony eksperyment edukacyjny w nauczaniu humanistyki i tzw. edukacji dla twórczości. Zgodnie z darowiznami celowymi wpłacanymi na nasze konto przez środowisko społeczne tej placówki, dofinansowujemy:
a)      naukę języków obcych umożliwiając zmniejszenie uczniów w grupach i podział ich wg stopnia zaawansowania,
b)      prowadzenie wyrównawczych zajęć z języka angielskiego - pomoc uczniom mającym trudności językowe,
c)      fundusz stypendialny dla najlepszych uczniów w roku szkolnym 2009-10
d)      organizowanie edukacji pozalekcyjnej w formie wyjazdowych obozów naukowych,   
e)      organizowanie edukacji pozalekcyjnej w formie międzyszkolnych kół zainteresowań. 
10. Kontynuujemy współpracę z niepubliczną placówką oświatową Akademia Sztuki i Kultury. Zakupiliśmy i przekazaliśmy do jej specjalistycznej biblioteki artystycznej: roczną prenumeratę Spotkanie z Zabytkami. Dofinansowaliśmy wzbogacanie dotychczasowej strony www na wortal internetowy www.akademia-kultury.edu.pl.
11. Wspomagamy program promocji edukacji retorycznej w Polsce. Sfinansowaliśmy (2008) powstanie nowego serwisu internetowego www.retoryka.pl , który sukcesywnie rozbudowujemy, aby uzyskał właściwości strony interaktywnej, gdzie zamieszczamy prace specjalistów i informacje o edukacji retorycznej w Polsce. Wydaliśmy 200 egz. skryptu Ortofonia (ćwiczenia warsztatowe z oddychania, rezonansu, dykcyjne i artykulacyjne) i bezpłatnie przekazujemy go uczniom i nauczycielom.
12. Kontynuujemy współpracę z Warszawskim Forum Oświatowym, które realizuje debaty na temat oświaty i wychowania. Wypracowane tam uwagi moderują politykę oświatową władz Warszawy. Założoną przez nas w 2006 roku stronę internetową www.warszawskieforumoswiatowe.pl finansujemy i stale aktualizujemy.
13. Założyliśmy portal internetowy www.oswiataniepubliczna.pl, który powstał z inspiracji Klubu Dyrektorów Szkół Niepublicznych Warszawy i stał się tymczasową stroną zakładanego Towarzystwa Oświaty Niepublicznej. Portal zawierać będzie bazę wszystkich placówek niepublicznych w Polsce (obecnie wpisanych jest około 7200 placówek – przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych oraz kształcenia ustawicznego). Zamieszczane aktualności informują o działaniach programowych środowisk oświaty niepublicznej i organizacji pozarządowych. Strona zawiera również publikacje o oświacie niepublicznej.
14. Co roku (od 2006) wydajemy opracowywany przez nas ścienny szkolny kalendarz. Uwzględnia on roczny rytm pracy szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego. Ich forma, tzw. planer, umożliwia użytkownikom nanoszenie terminów zajęć, sprawdzianów itp. Kalendarze przekazujemy bezpłatnie uczniom i dyrektorom szkół.
15. Od lutego 2008 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. W związku z tym prowadziliśmy kampanię uzyskania dotacji w ramach programu 1% dla OPP. Współpracowaliśmy w tym zakresie m.in. ze Stowarzyszeniem Sztuka-Edukacja-Promocja, 21 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Jerzego Grotowskiego, Akademią Sztuki i Kultury, Warszawskim Forum Oświatowym, Agencją Artystyczną Dziesięciu Muz, Klubem Dyrektorów Szkół Niepublicznych i Towarzystwem Oświaty Niepublicznej. Uzyskaliśmy darowizny w wysokości 9181,70 zł, czyli o 1/3 więcej niż w roku poprzednim. Zebrane fundusze przeznaczyliśmy na: stypendia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej; zakup sprzętu multimedialnego do prowadzenia zajęć edukacyjnych m.in. w ramach programu Stypendia na korepetycje; prowadzenie kampanii społecznych „Moda na niepalenie” oraz „Nie upijam się”; na rodzinę, która straciła dom i cały majątek w pożarze, więcej >>>>
 
 

BILANS  ZA >>>> ROK BUDŻETOWY 2011

RACHUNEK WYNIKÓW >>> ZA ROK BUDŻETOWY 2011

Powered By RiseNet CMS © 2024
proudwatches.com replica watches breitling replica Replica Uhren Deutschland kopior klockor omega replica rolex replica